Relationsmarknadsföring - Ansikte mot ansikte
Vi på Jakobsson&Co tror på mötet människor emellan, och på mötet mellan människor och de produkter och tjänster de medvetet väljer. Genom att fläta samman ett budskap med en lustfylld upplevelse. Bygger vi starka relationer mellan avsändare och mottagare.
Mål & Syfte
Skapande av ett evenemang bör ha en kreativ och företagsanpassad profil, där mål och syfte är ledorden.
Den relationsmarknadsföring som vi idag skapar åt våra uppdragsgivare sker i levande form, med människor som budbärare i olika sammanhang.
Möten och positiv interaktion mellan människor skapar långsiktiga relationer. Mediabruset har aldrig varit så intensivt som nu, vilket gör det ännu svårare att nå ut med sitt budskap.
Därför har relationsmarknadsföring blivit en allt viktigare del i den totala marknadsföringsmixen.
Evenemang man kommer ihåg
Jakobsson&Co hjälper sina kunder med alla former av företagsaktiviteter och möten.
Att med hjälp av mångårig erfarenhet samt ett brett kontaktnät erbjuda, producera samt genomföra konferenser, incentive resor, personal och kundträffar och andra former av arrangemang.